Luodaan yhteisvoimin elämyksiä kaupunkimme nuorille!

Liikunta- ja harraste Approssa eli tuttavallisemmin LiHApprossa on mahdollisuus esitellä oman yhdistyksen toimintaa kaupunkimme nuorille sekä juuri kaupunkiin muuttaneille opiskelijoille.

Nyt haluamme kutsua Teidät mukaan innostamaan nuoret harrastamaan. Kohdejoukkona tapahtumassa ovat lukiolaiset sekä Xamkin, SNO:n ja Esedun opiskelijat. LiHAppro tullaan järjestämään tiistaina 12.9.2017 klo 13-16 keskustassa Hänskin ja Esedun  ympäristössä.

Ilmoittaudu mukaan! Mukaan lähteville tahoille pidetään palaveri elokuun puolessa välissä.